• Poredak Dalmatinskog kupa daljinskog plivanja 2023.

Suradnja

DONIRAJTE!

Zašto donirati?

U prvom redu zato jer doniranjem dajete svoj doprinos izgradnji boljega svijeta. Mi kao i većina sportskih udruga u financiranju svojega rada djelomično se oslanjamo i na donacije. Katkad su donatori javne ustanove koje putem natječaja alociraju sredstva iz državnih i lokalnih proračuna, ali vrlo često i privatni sektor koji donirajući izgrađuje model održivog poslovanja i razvoja.

Uz to, ne zaboravite i na porezne olakšice na koje ostvarujete pravo doniranjem. Temeljem članka 7. stavka 7. Zakona o porezu na dobit (NN br. 177/04, 90/05, 57/06) odnosno članka 36. stavka 27. Zakona o porezu na dohodak (NN br. 177/04) imate mogućnost da u rashode poreznog razdoblja uključite i darovanja u visini do 2% ostvarenih prihoda u protekloj godini. Porezna osnovica umanjuje se za darovanja u naravi ili u novcu doznačena na poslovni račun u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske, vjerske i druge svrhe, udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima.

Comments are closed.