• Poredak Dalmatinskog kupa daljinskog plivanja 2023.

Klub daljinskog plivanja

,,Klub daljinskog plivanja- Nova generacija 7″ je klub u koji se slobodno i dragovoljno udružuju djeca,
mladež i odrasli, bez obzira na dob, rasu, spol, spolnu orjentaciju ili vjeru,
nacionalnost, društveni položaj, političko ili drugo uvjerenje, fizičke i
pravne osobe radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i djelatnosti u sportu.

Osnovni podatci:

OIB:66339193873

Adresa : Zagorska 28 , 21312 Podstrana

GSM: 098 194 0 281

E-mail: info@kdpng7.hr

Comments are closed.